۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دی   :  جستجو 

شرايط ارسال الكترونيكي اظهارنامه مالياتي موديان

براساس اعلام سازمان امور مالياتي شرايط  ارسال اظهارنامه الکترونيکي براي موديان  حقيقي، حقوقي و تشکل هاي قانوني درسال 1393 به شرح ذيل اعلام  گرديده است :

1- موديان حقيقي:  ضروري است آن دسته از اشخاص حقيقي(صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم)  اطلاعات مرحله پيش ثبت نام الکترونيکي را  در سامانه عمليات الکترونيکي موديان مالياتي به نشاني http://tax.gov.ir  تکميل نموده  و از تائيد اطلاعات ارائه شده در مرحله پيش ثبت نام اطمينان حاصل نموده  و درصورت وجود  ايراد در اطلاعات ارائه شده نسبت به رفع ايرادات اقدام نمايند.
شايان ذکر است، در خصوص واحد هاي شغلي که به صورت مشارکت اشخاص حقيقي مي باشند،  ارائه کد رهگيري پيش ثبت نام يک نفر از شرکاء به شرط ثبت اطلاعات ساير شرکاء در مرحله دوم ثبت نام،  در اظهارنامه کافي مي باشد.  


2- موديان حقوقي:  اشخاص حقوقي(شرکتها  و موسسات) با  دارا بودن نام کاربري وکلمه عبور مرحله ثبت نام و به شرط تکميل اطلاعات مرحله دوم ثبت نام خود مي توانند اظهارنامه الکترونيکي ارسال نمايند.  بنابراين ضروري است موديان حقوقي نسبت به تکميل پيش ثبت نام، رفع ايرادات احتمالي مرحله پبيش ثبت نام و تکميل ثبت نام مرحله دوم از طريق سامانه اينترنتي عمليات مالياتي موديان به نشاني
http://tax.gov.ir  اقدام نمايند.

لذا با عنايت به اين که سياست  و  برنامه عملياتي سازمان امور مالياتي کشور در سال جاري اخذ الکترونيکي اظهارنامه ها،  بدون نياز به مراجعه حضوري موديان  به  واحد هاي مالياتي مي باشد و ارائه الکترونيکي اظهارنامه موديان،  مشروط  به تکميل مراحل ثبت نام  الکترونيکي  به شرح فوق الذکرمي باشد،  موديان گرامي هرچه سريعتر و قبل از فرا رسيدن روزهاي پاياني مهلت تسليم اظهارنامه،  نسبت به تکميل فرآيند ثبت نام خود اقدام نمايند.