۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دی   :  جستجو 

چه اشخاصي مكلف به ارائه اظهارنامه ماليات بردرآمد تا پايان تيرماه مي باشند  

در اجراي تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه ،معافيت هاي پيش بيني شده در قانون ، در صورتي به موديان مالياتي تعلق مي گيرد كه در موعد مقرر اظهارنامه مالياتي را تسليم نمايند. لذا اشخاص حقيقي و حقوقي مشروحه ذيل براي برخورداري از معافيت هاي قانوني مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي تا پايان تيرماه مي باشند

1-      مالکان املاک و مستغلات اجاري اعم از کمتر يا بيشتر از 150 متر

2-       همه مدارس غيرانتفاعي ( غير دولتي

3-       دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي غيرانتفاعي ( غيردولتي )

4-      همه مهدهاي کودک

5-      موسسات نگهداري معلولين ذهني و حرکتي

6-      باشگاه ها و موسسات ورزشي

7-      جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران

8-      صندوق هاي پس انداز بازنشستگي

9-       سازمان بيمه خدمات درماني

10-    سازمان تامين اجتماعي

11-    صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير

12-    مدارس علوم اسلامي

13-     نهادهاي انقلاب اسلامي

14-    موسسات خيريه و عام المنفعه

15-   مجامع حرفه اي ، احزاب و انجمن ها و تشکل هاي غيردولتي

16-    فعاليت هاي انتشاراتي ،‌ مطبوعاتي ، فرهنگي و هنري

17-    همه صادرکنندگان

18-    کارگاه هاي فرش دستباف و صنايع دستي

19-   شرکت هاي تعاوني و اتحاديه ها

20-    شرکت هاي تعاوني روستايي ،‌عشايري ، کشاورزي ، صيادان ، کارگري ، کارمندي ، دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه هاي آنها

21-    موديان مالياتي مستقر در مناطق آزاد اعم از حقيقي و حقوقي

22-    ساير مودياني که به موجب قانون ماليات هاي مستقيم مکلف به تسليم اظهارنامه