۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دی   :  جستجو 
                                                                               شهريور 1392

 عنوان اخبار
1392/6/14 سازمان تامین اجتماعی به پرداخت کنندگان کمتر از 10 سال حق بیمه مستمری پرداخت می کند

سازمان تامین اجتماعی به پرداخت کنندگان کمتر از 10 سال حق بیمه مستمری پرداخت می کند

با مصوبه مجلس؛

سازمان تامین اجتماعی  به پرداخت کنندگان کمتر از 10 سال حق بیمه مستمری پرداخت می کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب جزئیات طرح تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که 10 سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند، سازمان تامین اجتماعی را مکلف کردند بدون در نظر گرفتن هر گونه شرطی به همسر و فرزندان متوفی که زیر 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد، مستمری پرداخت نمایند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز چهارشنبه مجلس جزئیات طرح تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که 10 سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند به تصویب رسید.

نمایندگان با 143 رای موافق، 26 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در مجلس با جزئیات این طرح موافقت کردند.

بر اساس ماده واحده این طرح سازمان تامین اجتماعی مکلف شد به افرادی که حداقل 10 سال حق بیمه پرداخت نموده اند و به سن 60 سال برای مردان و 55 سال برای زنان رسیده اند و یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون های موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/4/3 و اصلاحات بعدی ان در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتاده شده اند ولی از حق بیمه برخوردار نمی شوند متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه حقوق بازنشستگی پرداخت نمایند.

افرادی که کمتر از 10 سال حق بیمه پرداخت کرده اند می توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا 10 سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند.

بر اساس تبصره یک این ماده سازمان تامین اجتماعی مکلف شد بدون در نظر گرفتن هر نوع شرطی به فرزندان و همسر بیمه شده متوفی که زیر 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند نسبت به سنوات، مستمری پرداخت نماید.

طبق تبصره دو این ماده بند 3 ماده 80 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/4/3 لغو می گردد.

خبر گزاري مهر
1392/6/14