۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دی   :  جستجو 
 

مشاور 

تامین اجتماعی

==============


پرسش
کارفرمایان
پاسخ
 تامین اجتمای

==============

كد اقتصادي جديد
   
=================

پست الكترونيكي

=================

معرفي كتاب

=================
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقالات حسابرسي ، حسابداري ، اقتصادي و بورس

سوالي از حسابرسان

سوالي از حسابرسان

 

مخاطبين اين نوشتار، حسابرسان و حسابرسان ارشد در موسسات حسابرسي معتبر هستند. طي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1389، يكي از كاركنان شركت آلفا كه به تنهايي مسوول‌ تهيه ليست‌هاي حقوق، دريافت وجه نقد از بانك و قرار دادن وجوه نقد در پاكت‌هاي حقوق و دستمزد بوده، مبلغ 400 ميليون ريال در مدت چند ماه سوء‌استفاده كرده است.

 مسوولان‌ شركت به طريقي اين سوء‌استفاده را كشف و از آن كارمند خواستند كه پول برداشت شده را به شركت برگرداند و استعفاي خود را تقديم شركت كند. نظر به اينكه كارمند يادشده پول برداشت شده را خرج كرده بود، قادر به بازگرداندن آن نشده ولي چند سفته كه جمع مبالغ آنها همان مبلغ 400 ميليون ريال بود، امضا كرده و به شركت تحويل داده و شركت را ترك كرد.

شما، حسابرس مستقل شركت، در حسابرسي ضمني از اين موضوع مطلع شده‌ايد و مي‌خواهيد مطلب را به صورت كامل بررسي و رسيدگي كنيد. مدير امور مالي شركت معتقد است كه اين موضوع به صورت كامل از طرف خود و كاركنان حسابداري شركت رسيدگي شده و به نتيجه نهايي رسيده و كارمند خاطي نيز اعتراف به سوء‌استفاده همان مبلغي كرده كه كادر مالي شركت با رسيدگي‌هاي خود به آن رسيده است، يعني مبلغ 400 ميليون ريال. مدير امور مالي شركت معتقد است كه مديران شركت نمي‌خواهند اين موضوع دوباره در بين كاركنان شركت مطرح شود زيرا ممكن است اثر نامطلوبي روي آنها و براي شركت داشته باشد، بنابراين مدير امور مالي شركت از شما كه حسابرس مستقل شركت هستيد درخواست كرده كه دوباره اين مطلب را رسيدگي نكنيد تا موضوع در شركت براي بار دوم مطرح نشود و به رسيدگي‌هاي انجام شده توسط كادر مالي شركت اكتفا كنيد. شركت نيز كل موضوع را در تاييديه مديران براي حسابرسان مستقل شركت شرح خواهد داد و آنرا تاييد خواهد كرد.يادآور مي‌شود در ترازنامه شركت آلفا در پايان سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1389، جمع دارايي‌هاي جاري شركت 520 ميليارد ريال و جمع دارايي‌هاي آن 1,372 ميليون ريال است.

1- حال، وظيفه حسابرس در اين رابطه چيست؟ آيا بايد اين موضوع سوء استفاده را به طور مستقل رسيدگي كند يا به رسيدگي كادر مالي شركت و تاييديه مديران اكتفا نمايد؟

2- اثر اين موضوع در گزارش حسابرس و گزارش بازرس قانوني چگونه خواهد بود؟3- با توجه به سوء‌استفاده‌اي كه صورت گرفته، چه نقاط ضعفي در كنترل‌هاي داخلي شركت آلفا در رابطه با حقوق و دستمزد وجود دارد؟4- يك برنامه كلي كنترل‌هاي داخلي براي كل چرخه عمليات حقوق و دستمزد براي شركت آلفا كه شركت بزرگي است بنويسيد.

* عضو پيوسته انجمن حسابداران خبره مديريت انگلستان

1390/12/10 گارو هوانسيان‌فر