۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دی   :  جستجو 
 

مشاور 

تامین اجتماعی

==============


پرسش
کارفرمایان
پاسخ
 تامین اجتمای

==============

كد اقتصادي جديد
   
=================

پست الكترونيكي

=================

معرفي كتاب

=================
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقالات حسابرسي ، حسابداري ، اقتصادي و بورس

يك نكته در بابت افزايش كيفيت خدمات حرفه‌اي

يك نكته در بابت افزايش كيفيت خدمات حرفه‌اي

 

به دنبال ابلاغ آيين‌نامه اجرايي جزء ب 78 قانون بودجه سال 1390 كل كشور درخصوص افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها، همكاران محترم در راستاي رسالت حرفه‌اي نسبت به اظهار نظر درخصوص فرصت‌ها و تهديدهاي ناشي از اجراي آيين‌نامه در بنگاه‌هاي اقتصادي اظهار نظر كرده و در نتيجه مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي استفاده‌كننده، امكان بررسي موضوع را از زواياي مختلف يافته‌اند.

 از آنجا كه كمبود وقت امكان بررسي و انجام پژوهش در اين خصوص را به منظور اندازه‌گيري تاثير تغييرات تجديد ارزيابي در ساختار ترازنامه و سود و زيان بنگاه‌ها فراهم نكرده است و نظرات ابراز شده، تنها متكي به تئوري‌هاي مختلف حاكم بر نگرش اظهار‌نظر‌كنندگان بوده و امكان اندازه‌گيري آثار كمي ناشي از استفاده يا عدم استفاده با توجه به ساختار دارايي‌هاي بلند‌مدت بنگاه‌هاي اقتصادي فراهم نشده از مباحث مطروحه نتايج متفاوتي حاصل شده است.

از آنجا كه به ياري روزنامه وزين «دنياي اقتصاد» فرصت ايفاي بخشي از رسالت حسابداران رسمي در خصوص آگاهي بخشي در حوزه مسائل مالي و حسابداري فراهم شده، پيشنهاد مي‌كنم همكاران محترم به منظور اجتناب از غير‌علمي شدن بحث و به دور از جانبداري نسبت به ارائه نظرات تخصصي اقدام و اجازه دهند استفاده كنندگان محترم در فضايي به‌دور از هيجان و شتاب و با در نظر گرفتن تركيب دارايي‌هاي بلند‌مدت، نسبت سربار در بهاي تمام شده و نسبت هزينه استهلاك در هزينه‌هاي سربار، ساختار دارايي‌ها و ساختار حقوق صاحبان سهام بنگاه اقتصادي، نسبت به اتخاذ تصميم اقدام كنند.

*حسابدار رسمي

1390/12/10 كورش شايان