۱۳۹۷ شنبه ۲۴ آذر   :  جستجو 
 

مشاور 

تامین اجتماعی

==============


پرسش
کارفرمایان
پاسخ
 تامین اجتمای

==============

كد اقتصادي جديد
   
=================

پست الكترونيكي

=================

معرفي كتاب

=================
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقالات حسابرسي ، حسابداري ، اقتصادي و بورس

توزيع درآمد موسسات حسابرسي

توزيع درآمد موسسات حسابرسي

مجموع درآمد موسسات حسابرسي در سال 1389 نسبت به سال 1388 حدود 40 درصد رشد داشته، اما رشد تعداد موسسات حدود 16 درصد است. تفاوت اين دو رقم بيانگر افزايش درآمد موسسات موجود است. اما اين افزايش به سمت چه موسساتي رفته است؟57 درصد مجموع درآمد موسسات حسابرسي متعلق به 21 درصد از موسسات است و 79 درصد ديگر تنها 43 درصد درآمد را در اختيار دارند.

اين آمار نشان مي‌دهد افزايش قابل ملاحظه درآمد حرفه توسط تعداد اندكي از موسسات جذب شده است و بقيه موسسات كه در حدود 170 موسسه است درآمد مناسبي ندارند.روند موجود نشان مي‌دهد اكثريت موسسات حسابرسي داراي مشكل مالي هستند و افزايش درآمد حرفه در مجموع تاثير زيادي بر وضعيت مالي آنها ندارد. اين مساله يك خطر بزرگ براي حرفه است و نياز به موشكافي دارد.اگر رشد درآمد موسساتي كه درآمد بيشتري كسب كرده‌اند به دليل كيفيت كار و سابقه آنها باشد اين موضوع توجيه‌پذير است. اما در صورتي كه جذب مشتري براساس روابط باشد، آنگاه پايه رشد يك موسسه، غيرمنصفانه و مغاير آيين‌رفتار حرفه‌اي است.مساله‌ مهم‌تر اين است كه صداي موسسات كوچك در شوراي عالي به گوش نمي‌رسد و مشخص نيست كه آيا توزيع درآمد حرفه منصفانه و متكي به ضوابط حرفه‌اي است يا خير؟درآمد موسسات حسابرسي يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي رشد حرفه است. موسسات حسابرسي براي جذب، حفظ و آموزش نيروي انساني توانمند و همچنين تدوين روش‌هاي حسابرسي براي گردآوري شواهد كافي و مناسب طبق استانداردهاي حسابرسي، متكي به درآمد خود مي‌باشند. لذا اين شاخص بايد از جنبه‌هاي مختلف مورد توجه قرار گيرد كه يكي از اين جنبه‌‌ها چگونگي توزيع اين درآمد است. نرخ حق‌الزحمه حسابرسي نسبت به مجموع دارايي‌ها و درآمدها و ساير شاخص‌هاي فعاليت واحدهاي مورد رسيدگي از جمله عوامل مهم ديگري است كه لازم است نسبت به اصلاح آن اقدام شود.

عضو هيات عامل سازمان حسابرسي

1390/12/15 دكتر موسي بزرگ‌اصل