۱۳۹۷ شنبه ۲۴ آذر   :  جستجو 
 

مشاور 

تامین اجتماعی

==============


پرسش
کارفرمایان
پاسخ
 تامین اجتمای

==============

كد اقتصادي جديد
   
=================

پست الكترونيكي

=================

معرفي كتاب

=================
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقالات حسابرسي ، حسابداري ، اقتصادي و بورس

اشاره‌اي به آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران

اشاره‌اي به آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران

گارو هوانسيان‌فر

اين نوشتار در مورد بندهاي 5-20، 6-20 و 7-20، آيين رفتار حرفه‌اي است كه در ارتباط با جايگزين كردن حسابرس است. بند      5-20 به اين شرح است: حسابدار رسمي پيشنهادي، قبل از انعقاد قرارداد انجام كاري كه مستلزم ارائه خدمات مستمر حرفه‌اي است (مانند حسابرسي سالانه صورت‌هاي مالي) و آنكه كار تا كنون توسط حسابدار رسمي ديگري، انجام شده است بايد:

 الف- مطمئن شود صاحب كار حسابدار رسمي قبلي را از تغيير آگاه كرده است.

 ب- از حسابدار رسمي قبلي به طور كتبي درخواست كند كليه اطلاعات و دلايل حرفه‌اي لازم(شامل دلايل تغيير) را همراه با جزئيات آن، براي تصميم گيري در مورد پذيرش يا رد كار جديد در اختيار او قرار دهد. بند 6- 20 به شرح زير است: حسابدار رسمي قبلي، پس از دريافت درخواست حسابدار رسمي پيشنهادي بايد: الف- به صورت كتبي اعلام كند آيا دلايل حرفه‌اي مبني بر اين كه حسابدار رسمي پيشنهادي نبايد كار را بپذيرد، وجود دارد يا خير. ب - كليه اطلاعات مورد نياز حسابدار رسمي پيشنهادي را كه باعث مي‌شود وي قادر به تصميم‌گيري در مورد پذيرش يا رد كار جديد باشد، در اختيار وي قرار دهد. بند 7- 20 به شرح زير است: چنانچه حسابدار رسمي پيشنهادي، حداكثر ظرف مدت يك ماه پاسخي از حسابدار رسمي قبلي دريافت نكند و دليل يا دلايل خاصي براي نپذيرفتن كار نيابد مي تواند در مورد پذيرش كار تصميم‌گيري كند. بند‌هاي 8-20، 9-20، 10-20، ديگر در اينجا تكرار نمي‌شود. حال موضوع اين نوشتار اين است كه آيا كليه حسابداران رسمي كه به كار حسابرسي اشتغال دارند، موارد بندهاي يادشده را رعايت مي كنند؟ بعضي از حسابرسان معتقد هستند كه اين نامه نگاري، كاغذبازي است و اصولا لزومي ندارد كه انجام شود، زيرا حسابرس جانشين، در هر حال كار را قبول خواهد كرد و هيچ حسابرسي كار پيشنهاد شده به او را رد نمي‌كند. بعضي از حسابرسان جانشين با حسابرس قبلي تماس نمي‌گيرند و بعضي از حسابرسان قبلي هم به نامه دريافت شده از حسابرس جانشين پاسخ نمي‌دهند.

من به عنوان يك حسابرس شاغل در حرفه، پيشنهادي براي دوستان و همكاران گرامي دارم. البته، اين يك پيشنهاد دوستانه حرفه‌اي است و من در مقامي نيستم كه تكليفي را براي كسي معين كنم. پيشنهاد من به همكاران و سروران عزيز اين است كه همه ما بندهاي يادشده آيين رفتار حرفه‌اي را علاوه بر بندهاي ديگر اين آيين‌نامه به طور دقيق انجام دهيم تا شايد راه حلي باشد تا نظم بيشتر در حرفه حسابرسي به وجود آيد. ما حسابرسان هستيم كه بايد اين آيين‌نامه حرفه‌اي را كاملا رعايت كنيم و شكايت نداشته باشيم كه چرا ديگران آن را رعايت نمي‌كنند. ننوشتن چنين نامه‌اي توسط حسابرس جانشين يا پاسخ ندادن آن توسط حسابرس قبلي، گاهي موارد ممكن است از لحاظ گرفتن كار حسابرسي، به نفع حسابرس جانشين باشد ولي فكر كنيم كه ديگران هم همين كار را در مورد ما انجام خواهند داد و اين باعث ايجاد يك بي‌نظمي در حرفه حسابرسي مي‌شود. پس بهتر است كه همه ما اين بند‌هاي آيين‌نامه را (البته همراه با ساير بندها) به طور دقيق و طبق نوشتار و متن آيين‌نامه رعايت كنيم. در نهايت خواهيم ديد كه سود آن بيشتر از سود به‌دست آوردن يك كار حسابرسي بدون رعايت اين بند‌ها است. اگر احتمالا بخواهيم به قول عاميانه زيرآب حسابرس قبلي را به نحوي بزنيم، احتمالا در كارهاي ديگر زيرآب ما را نيز خواهند زد. بنابراين، رعايت تك تك بندهاي آيين‌نامه رفتار‌ حرفه‌اي، به خصوص بندهاي يادشده بالا، در دراز مدت، به نفع همه حسابرسان است. نفع آني را بايد فراموش كنيم. پيشنهاد دوستانه من به سروران گرامي همكار اين است كه از اين به بعد همه ما بندهاي يادشده را به طور كامل و لغت به لغت اجرا كنيم و در پاسخ به نامه حسابرس جانشين، كليه مواردي كه باعث حذف ما (حسابرس قبلي) از سمت حسابرس و بازرس قانوني يك شركت شده، همراه با مستندات كافي به اطلاع حسابرس جانشين برسانيم و يك نسخه از آن نامه را همراه با مستندات آن براي كميته كنترل كيفيت كار جامعه حسابداران رسمي ايران ارسال كنيم تا آن كميته توجه خاص به موارد و علل حذف حسابرس قبلي را بررسي و در صورت لزوم، اقدامات مقتضي را به عمل آورد.

عضو پيوسته انجمن حسابداران خبره مديريت انگلستان

1390/11/14 گارو هوانسيان‌فر