۱۳۹۷ شنبه ۲۴ آذر   :  جستجو 
موسسه خدمات مالي و مشاوره مديريت ارقام نگر
هسته مشاوره در خصوص شرکتها

موسسه خدمات مالي و مشاوره مديريت ارقام نگر خدمات مشاوره اي خود را در زمينه هاي ذيل به شركتها ارائه مي نمايد :

-   مشاوره در خصوص مسائل مالياتي شركت از تنظيم دفاتر تا طرح دعاوي

-   مشاوره در خصوص مسائل بيمه شركت ها ( حسابرسي بيمه اي )

-   مشاوره در زمينه مسائل حقوقي شركتها از جمله افزايش سرمايه

-   مشاوره در زمينه اخذ تسهيلات از بانكها

-   مشاوره تخصصی در رابطه با تامین اجتماعی