۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دی   :  جستجو 

مشاوره مديريت

موسسه مشاوره مديريت ارقام نگر خبره با دارا بودن تجارب ارزنده در رابطه با ارائه مشاوره به مديريت شركتها در زمينه هاي مختلف مالي و منابع انساني آماده ارائه خدمات به كليه شركتها مي باشد . برخي از خدمات مشاوره مديريت قابل ارائه اين موسسه به شرح ذيل مي باشد :
 

مشاوره مالي

مشاوره منابع انساني

مشاوره در رابطه با سيستم هاي نرم افزاري

مشاوره در رابطه با ساختار امور مالي

ارائه مشاوره مالياتي به مديريت

مشاوره در خصوص مسائل بيمه شركت ها ( حسابرسي بيمه اي تامين اجتماعي)

مشاوره در زمينه افزايش سرمايه

مشاوره در زمينه اخذ تسهيلات از بانكها

مشاوره تخصصی در رابطه با تامین اجتماعی